Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Gepest-Worden Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer(s);
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- Locatiegegevens;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
- Internetbrowser en apparaat type;
- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Gepest-Worden Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Strafrechtelijk verleden
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dev@sgpw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Gepest-Worden Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw donatie;
- Je te kunnen bellen of e-mailen voor de verder verloop van je case;
- Om voorlichtingen bij je te kunnen geven;
- Stichting Gepest-Worden Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
- Stichting Gepest-Worden Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens over onze vrijwilligers in de administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Gepest-Worden Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Gepest-Worden Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Gepest-Worden Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens blijven bij ons inzichtelijk voor vrijwilligers zolang dit van belang kan zijn voor jouw case. Hierna worden ze voor een periode van 2 jaar gearchiveerd, en is het uitsluitend toegankelijk voor het bestuur.
- Persoonsgegevens van onze vrijwilligers blijven tot 3 jaar nadat zij uit dienst gaan bewaard.
- Gegevens over jouw activiteit op onze website worden altijd bewaard. Deze gegevens gebruiken wij om te zien waar onze bezoekers vandaan komen en hoelang zij op onze site zitten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Gepest-Worden Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Gepest-Worden Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je gegevens worden gedeeld met een PSP (Payment Service Provider) om je donatie te verwerken. Daarnaast kunnen we jouw gegevens ook delen met andere hulpverleners, en overheidsinstanties zoals de politie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Gepest-Worden Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Gepest-Worden Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dev@sgpw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Gepest-Worden Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Gepest-Worden Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dev@sgpw.nl. Stichting Gepest-Worden Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Privacy op de telefoon

Als je naar Gepest-Worden belt, of andersom, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

  • Gesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en om misbruik te voorkomen.
  • Gesprekken kunnen worden meegeluisterd
  • Telefoonnummers worden altijd weergegeven, ook als de gebruiker anoniem belt. De zogenoemde header wordt weggehaald.

Contact opnemen

Vragen en/of verzoeken over privacy, copyright en auteursrecht kunnen worden gestuurd naar Sander Woudts.

Sander Woudts

088 - 234 0 401
sander.woudts@sgpw.nl

Word je gepest?

Gebruik het Stappenplan! Het Stappenplan is dé perfecte manier om een oplossing te zoeken voor jouw vraag over pesten.

Stappenplan

Doneer aan Gepest-Worden

Zonder financiële bijdrages zou Gepest-Worden niet kunnen bestaan. Help ons mee!

Waarom doneren?

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 22-03-2018

©2012 - 2019 Stichting Gepest-Worden Nederland. Alle rechten voorbehouden.